دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

موضوعات: تالیف, کتاب ها

به نام آفرینشگر لوح و قلم   با اهدای سلام و ادای احترام     فرهنگ را می توان مجموعه ای از پدیده های مادی و معنایی عمدتا اکتسابی که در مقطعی خاص در جامعه ای خاص رایج هستند و عموما از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند، تعریف کرد. خرد جمعی جامعه بشری به این باور راستین رسیده است […]

موضوعات: تالیف, کتاب ها

سبک زندگی اسلامی

موضوعات: تالیف, کتاب ها

کتاب حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در بستر بصیرت افزایی به چاپ رسید.

موضوعات: تالیف, کتاب ها