دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

بررسی پژوهشی اوقات فراغت بررسی میدانی فصل اول:کلیات تحقیق: ۱-۱مقدمه: یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی […]

مدیریت ذره بینـــی Micro management  مهدی یاراحمدی خراسانی اشاره: کنترل مقوله ای است که در مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت کنترل در مدیریت تا بدانجاست که برخی از صاحبنظران در نگاهی افراطی مدیریت را مترادف کنترل تعریف نموده اند.از این رو شیوه ها و روشهای کنترل ونظرات مترتب بر آن همیشه بعنوان عاملی مهم در دسته بندی های […]

هفت سین مدیران طرح و ارائه:  مهدی یاراحمدی خراسانی   هفت سین مدیران   طرح و ارائه:  مهدی یاراحمدی خراسانی   مدیران باید مفاهیم، ویژگی ها و کاربرد هفت سین را بدانند:     ۷ ORDER FOR MANAGERS:   DESIGN BY: MAHDI YARAHMADI KHORASANI mahdiyarahmadi@gmail.com ردیف سین توضیح ORDER NO ۱ ساختار هر مدیری می بایست نسبت به شناخت ساختار سازمانی […]

مفاهیم مدرن مدیریت ؛ هوش هیجانی و مدیریت…The Emotional Intelligence چرا کیفیت هشت قابلیت هوش هیجانی اینقدر مهم جلوه می کند؟     در گذشته هرگز کلماتی مانند هرج و مرج و عدم قطعیت در سرلوحه بسیاری از فعالیتهای تجاری قرار نداشت ، در واقع امروزه همه صنایع تحت تاثیر آشوبهای محیطی هستند . با توجه به تاثیر گذاری عدم قطعیت […]

مدیریت از نقطه صفر… management from zero point روش و نظام فکری مدیریت از نقطه صفر     روش و نظام فکری مدیریت از نقطه صفر، تنها یکی از راه‌کارها و ابزارها برای تعالی بخشیدن به سازمان از طریق مدیریت است. مدیریت از نقطه صفر، در هر موقعیتی، تعریف خاص خود را داراست، لیکن با توجه به محتوای کلی موقعیت‌ها، مدیریت از نقطه صفر، محملی […]

سازمان های شبدری…shamrock organizations این سازمانها پیش از آنکه واجد جنبه هاى فیزیکى باشند بیشتر سازمانى مجازى خواهند بود مقدمه چارلز هندى در اوایل دهه ۱۹۹۰ پیش بینى مى کند که سازمانهاى آینده سازمانهاى شبدرى Shamrock Organizations خواهند بود. این سازمانها پیش از آنکه واجد جنبه هاى فیزیکى باشند بیشتر سازمانى مجازى Virtual Organization خواهند بود. ساختار سازمانهاى شبدرى کاملا متفاوت از سازمانهاى سنتى مى باشد. […]