دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ: قرآن گفته است ، اگر در آن شک دارید، یک سوره یا ده سوره و یا یک قرآن بیاورید. در سورهء هود می فرماید: می بندد. بگو: شما نیز ده سوره مثل قرآن بیاورید.در سورهء بقره و یونس فرمود: (۱)در سورهء قصص : می فرماید: نزد خدا بیاورید که از آن دو کتاب آسمانی (تورات و قرآن ) مردم […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: به این پرسش، در چند مرحله میتوان پاسخ داد؛ الف – ابتدا این که مقایسه قرآن در چگونگی نزول با دیگر کتب آسمانی که از آنها اثری در دست نیست، چندان صحیح به نظر نمیرسد؛ چرا که امکان دارد بین چگونگی نزول و چگونگی ارائه مطالب و مفاهیم ارتباط وجود داشته باشد؛ چنان که این ارتباط در مورد قرآن […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: «تحدی» به معنای مقابله‏ناپذیری قرآن است، و خداوند، در آیات تحدی، با سه تعبیر از مردم خواسته است همانند قرآن بیاورند: ۱٫ در آیه   «بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآن    (۱) مانند این قرآن». ۲٫ در آیه   «بِحدِیث مِثْلِهِ    « (۲)، گفتاری مانند این قرآن». ۳٫ در آیه   «فَأْتُوا بِسُوره مِنْ مِثْلِهِِ     (۳)، سوره‏ای مانند یک سوره قرآن». ۴٫ در آیه   «فَأْتُوا […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: مسئله تقدّم نزول دفعی قرآن به صورت یک موضوع مستقل در آثار مفسران و محققان علوم قرآنی ذکر نشده است، بلکه شاید بتوان در ضمن مباحث نزول آیات قرآن به این مسئله دست یافت. مفسران و محققان در چگونگی نزول قرآن و کیفیت نزول تدریجی و دفعی اختلاف نظر دارند و اولین سوره یا آیات نازل شده بر پیامبرصلی […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: قرآن در چند سوره دعوت به مقابله به مثل کرده است . در یک جامی فرماید: اگر تمام جن و انس اجتماع کنند تا کتابی همانند قرآن بیاورند،نمی توانند،(۱) و در جای دیگر می فرماید: اگر راست می گویید، شما ده سوره مانند قرآن بیاورید،(۲) و در جای دیگر می فرماید: می گویند پیامبر بر خدا افترا بسته ، […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: اگر چه همه آیات اکثر سوره های کوچک قرآن، یکجا نازل شد، ‌ولی برخی از آن ها به طور متفرق نازل گشت مثل سوره علق یعنی اولین سوره ای که بر پیامبر(ص) نازل گشت. پنج آیه اوّل یکجا سپس بقیه آیاتش دفعه دیگر با هم نازل شد. سوره “ماعون” سه آیه اوّل آن مکی است و بقیه مدنی است. […]

موضوعات: نزول قرآن