دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ: الف‌: بطور کلی قرآن در دو مرحله بر پیامبر(ص) نازل گردید. یکی به صورت یک جا و دفعی که تمام قرآن به صورت اجمالی بر قلب پیامبر(ص) نازل شد که در ماه مبارک رمضان بود. “شهر رمضان الّذی أُنزل فیه القرءان‌” (۱۸۵،بقره‌) و دیگری نزول تدریجی و تفصیلی‌، که طی ۲۳ سال آیات قرآن از ابتدا تا انتها در […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: برخی از بیمار دلان احتمال داده‌اند که معانی آیات بر قلب پیامبر اکرم نازل می‌شده و ایشان الفاظ و عبارات آن را تنظیم می‌کردند. اما تقریباً بر اساس عقیده همه مسلمانان و دانشمندان علوم قرآنی‌، تمام ساختار قران‌، معنا و الفاظ آن‌، وحیانی بوده و از جانب خداوند است و پیامبر اکرم‌هیچ گونه دخالتی در تنظیم عبارات و الفاظ […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: قبل از پاسخ به این سؤال‌، خوب است معنای سوره و قرآن را از کتاب تفسیر نمونه‌(۱) بررسی نماییم‌: «سوره‌» در دو معنا استعمال می‌شود؛ یکی به معنای مجموع آیاتی است که هدف معینی را تعقیب می‌کند و دیگر اینکه‌، مجموعه آیاتی که با «بسم الله الرّحمن الرّحیم‌» شروع و قبل از «بسم الله الرّحمن الرّحیم‌» سوره بعد پایان […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم‌این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است‌. شخصی که درس ناخوانده است‌، هرگز نمی‌تواند کتابی را از پیش خود بیاورد، که فراتر از زمان است‌، در همه ابعاد معجزه است و جن‌ّ و انس را به هماوردی و آوردن سوره‌ای مانند آن‌، فرا خوانده است‌. و حتی اگر دانشمندترین فرد […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: بیشتر آیه‌های قرآن کریم در روز نازل شده است و اندکی از آن‌ها در شب نازل شدند. برخی آیات که در شب نازل شدند عبارتند از: ۱٫ اواخر سوره آل‌عمران‌؛ “إِن‌َّ فِی خَلْق‌ِ السَّمَـَوَ َت‌ِ وَالاَْرْض‌…”(آل‌عمران‌،۱۹۰) ۲٫ تمامی سوره انعام‌ ۳٫ اول سوره حج‌ ۴٫ آیه ۵۹ سوره احزاب‌ ۵٫ آیه ۴۵ سوره زخرف‌(ر.ک‌: الاتقان‌، سیوطی‌، ترجمه‌: سیدمهدی حائری […]

موضوعات: نزول قرآن

پاسخ: تحریف در لغت به معنای تغییر، تبدیل، انقلاب، سرنگونی و واژگونی و انحراف سخن و یا چیزی دیگر، از حالت و وضع خود می باشد.در مورد قرآن وقوع تحریف ممکن است به دو صورت فرض شود؛ در فرض نخست، تحریف به معنای افزودن کلمه و یا جمله ای به قرآن به گونه ای که معنای قرآن تغییر پیدا کند؛ […]

موضوعات: نزول قرآن