دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ: هر چند قرآن کریم از حوادث آینده‌، خبرهایی را ارائه کرده است مانند: اخبار از عدم توانایی برآوردن مانند قرآن کریم‌، در آیات تحدی (اسرأ،۸۸) و خبر از غلبه سپاهیان روم (روم‌،۳ـ۱) و آیات دیگری که عبارتند از: “انفال‌، ۸؛ حجر، ۹۵؛ صف‌، ۹؛ قمر، ۴۵؛ تبت‌، ۲…”  ولی باید توجه کرد که قرآن کریم کتاب غیب گویی نیست […]

موضوعات: اعجاز قرآن

پاسخ: اعجاز قرآن و سایر اعجازها از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است. اعجاز قرآن تنها در زمینه علمی آن نیست، بلکه اعجاز قرآن از جهات متعدد و مختلف است: اعجاز لفظی، اعجاز معنوی و اعجاز طریقی وجوه مختلف اعجاز قرآن هستند. علامه طباطبایی(ره) در مورد اعجاز قرآن (از جنبه طریقی که از طریق پیامبر می‌رسیده) در بخشی از […]

موضوعات: اعجاز قرآن

پاسخ: قرآن کریم از ابعاد و زوایای مختلف مانند وضع قوانین‌، طرح مسائل تاریخی‌، پیشگویی‌ها و اخبار غیبی‌، علوم روز و مسائل ناشناخته علمی در عصر قرآن‌، معارف و طرح مسائل عقیدتی و… معجزه است که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود: الف‌: اعجاز از جهت فصاحت و بلاغت و در قلمرو لفظ و ساختار ظاهری متن آن‌. به […]

موضوعات: اعجاز قرآن

پاسخ: آری‌، قرآن کریم از پیشگویی‌هایی خبر داده که در حال حاضر تحقق پیدا نکرده‌؛ ولی وعده تحقق آن طبق تفسیر مفسران و روایات معصومین‌: قبل یا بعد از ظهور حضرت مهدی‌غ محقق خواهد شد؛ بعضی از این آیات و پیشگویی‌هایی که تا حال صورت نگرفته‌، عبارتند از: ۱٫ “هُوَ الَّذِی‌َّ أَرْسَل‌َ رَسُولَه‌ُ بِالْهُدَی‌َ وَدِین‌ِ الْحَق‌ِّ لِیُظْهِرَه‌ُ عَلَی الدِّین‌ِ کُلِّه‌ِ؛ […]

موضوعات: اعجاز قرآن

پاسخ: رایانه تجزیه گر ندارد، مگر آن که با عقل بشر هوش مند شده باشد، تا در مواقع لازم به انسان پس دهد.البته رایانه به کمک منابع الکترونیکی که دارد، از بهترین وسیله هایی است که موجب سرعت در بازیابی اطلاعات می شود. در کمیت و کیفیت برتری خود را نسبت به نوشته ها و آثار قلمی ثابت کرده است […]

موضوعات: اعجاز قرآن

پاسخ: قرآن در بیان حقایق علمی ومعرفتی، روش خاص و متفاوت با کتاب های علمی و تاریخی دارد، مثلاً مباحث مربوط به معارف و احکام را با موعظه و حکمت به هم آمیخته و مسائل نظری را با عملی پیوند زده است،‌تا همزمان از مطالعه یک موضوع استفاده های گوناگون بشود. به دیگر سخن: دانش های رایج علمی و فلسفی […]

موضوعات: اعجاز قرآن