دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ: یشاقّ فعل مضارع است از باب مفاعله و اگر عامل خارجی بر سر آن در نیاید باید آخر آن مضموم باشد ولی چنانچه برخی از اسماء یا حرف شرط بر سر آن درآیند مکسور می‏شود زیرا اسماء یا حروف شرط فعل مضارع را جزم می‏دهند و هنگامی که یشاق مجزوم شد التقاء ساکنین می‏شود از این رو کسره می‏گیرد […]

پاسخ الف) آیه مذکور از سورهء حج (۲۲ آیهء ۴۵می باشد. اعراب و حرکات آن را از روی قرآن مشخص نمایید. ب) وجه اِعرابی و نقش کلمات ۱٫ کأیّن  می تواند در موضع نصب باشد تا مفعول مقدم قرار گیرد. می تواند محلاًّ مرفوع باشد تا مبتدا باشد.(۱) ۲٫ أهلکناها فعل (متعدی از باب افعال ) و فاعل آن ضمیر […]

پاسخ: هر حرفی هرچند از نظر ساختار نحوی یا صرفی زاید به شمار آید و نقشی نپذیرد، از نظر محتوایی و معنایی زاید نیست و هدف مشخصی را دنبال می‌کند، خواه هدفی زبانی باشد (مانند آوردن‌های سکت برای ایجاد سجع‌)  وخواه معنایی (مانند تأکید)؛ بنابراین‌، از نظر اصطلاحی‌، اگر حرفی زاید نامبردار شود، از نظر محتوایی هدفمند است و نمی‌توان […]

پاسخ: کلمه سه قسم است‌: ۱٫ حرف مانند مِن‌ْ در آیه‌: “إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالاْ ?َنصَاب‌ُ وَالاْ ?َزْلَـَم‌ُ رِجْس‌ٌ مِّن‌ْ عَمَل‌ِ الشَّیْطَـَن‌؛(مائده‌،۹۰) ۲٫ اسم مانند خَمْر و مَیْسِر در آیه فوق‌: ۳٫ فعل مانند خُلِقَت‌ْ در آیه “أَفَلاَ  یَنظُرُون‌َ إِلَی الاْ ?ًِبِل‌ِ کَیْف‌َ خُلِقَت‌ْ ؛(غاشیه‌،۱۷) حروف وزن مضبوط و خاصی ندارد و همیشه به یک حالت بوده و قابل تغییر […]

پاسخ: در بسیاری از آیات(۱) قرآن، از گوش و چشم و دل یاد شده که گوش با لفظ مفرد “سمع” آمده، و چشم با لفظِ جمعِ “ابصار”، و دل با لفظ جمع “أفئده و قلوب”؛ مفسرین و صاحب‌نظران در ادبیات، در مورد این مطلب احتمالات متعددی داده‌اند از جمله گفته شده است: ۱٫ “سمع” چون “اسم جنس” است بر قلیل […]

پاسخ: کلمه “ما” در عربی‌، گاهی به صورت اسم به کار می‌رود و گاهی به صورت حرف‌، در صورت اول‌، نیز گاهی معرفه است و گاهی نکره‌؛ اگر به صورت معرفه به کار رود آن هم به صورت ناقصه نه تامّه ـ نام آن “مای موصوله‌” است و به زبان فارسی “آن چه‌” معنا می‌دهد، مانند: “ما عندکم ینفد و […]