دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

موضوعات: طنز مدیریت

موضوعات: طنز مدیریت

موضوعات: طنز مدیریت

  ۶۰- بهلول و مرد طرار (دزد)   روزی بهلول از راهی می گذشت که ناگهان دزدی از پشت سر بهلول کلاهش را دزدید. بهلول به دنبال او دوید تا کلاه را پس بگیرد . بعد از طی مسافتی به سر دوراهی رسیدند که یک راه به آبادی و راه دیگر بهقبرستان می رفت. مرد طرار به طرف آبادی رفت […]

موضوعات: طنز مدیریت

  ۵۹- افرادی که زیاد کار می‌ کنند، زیاد اشتباه می‌کنند. افرادی که کمتر کار می ‌کنند، کمتر اشتباه می ‌کنند. افرادی که اصلاً کار نمی‌کنند، اصلاً اشتباه نمی ‌کنند. افرادی که اصلاً اشتباه نمی‌کنند، ارتقاء می‌یابند. به همین دلیل است که من در محل کار بیشتر وقت خود را صرف ایمیل فرستادن و بازی رایانه‌ ای می‌کنم؛ برای این […]

موضوعات: طنز مدیریت

    ۵۸- در صورتی که کارمند دولت هستید حتما از این تجربیات استفاده کنید. ۱- در یک سیستم دولتی؛ سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است. ۲- در یک سیستم دولتی؛ هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛ چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود. ۳- در یک سیستم دولتی؛ […]

موضوعات: طنز مدیریت