دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

افراد قوی بر اثر شانس و تصادف قدرتمند نشده‌اند. آن‌ها با خصوصیات یک رهبر به دنیا نمی‌آیند، برحسب‌تصادف انتخاب نمی‌شوند و قدرت به آن‌ها تقدیم نشده است.

موضوعات: سبک زندگی