دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

روانشناسی سازمانی … organizational psychology قبل از سال ۱۹۰۰ حتی نامی از روانشناسی سازمانی وجود نداشت   تاریخچه روانشناسی سازمانی قبل از سال ۱۹۰۰ حتی نامی از روانشناسی سازمانی وجود نداشت. تا اینکه روانشناسی به نام برایان مقاله‌ای در این باره که چگونه تلگرافچیهای حرفه‌ای مهارت خود را در زمینه فرستادن و گرفتن پیام توسعه دهند، انتشار داد. چند سال بعد در سال […]

روان شناسی سیاسی کامیار صداقت ثمرحسینی  بخش مهمی از موضوعات علم سیاست به « رفتار انسان » باز می گردد. آدمی موجودی بسیار پیچیده و گاه « آب زیر کاهی » است که به راحتی قابل شناخت و خصوصا پیش بینی نیست. مونتی پالمر و همکارانش به درستی اشاره می کنند که برخی از ضروری ترین سئوالات سیاسی به طور […]

روانشناسی صنعتی سازمانی آدام اسمیت معتقد است که سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی کار مردم آن است تعریف کار: آدام اسمیت معتقد است که سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی کار مردم آن است. هانری میلر می‌گوید: کار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ کار کن  برای زندگی و زندگی کن  برای کار. هنری فورد معتقد است […]

روان شناسی کار محسن بهشتی پور  امام صادق علیه السلام مى‌فرماید: خداوند بزرگ راه هیچ روزى و در آمدى را بر مومنان نمى‌بندد مگر آن که راه بهتر و مفیدترى را مى‌گشاید . براى موفقیت در پیشه و کار با توکل بر خدا و اعتماد بر خویشتن  مى‌توان موفق بود. چه بسا دیده شده است که انسآن‌هایى در یک رشته […]

کاربرد یافته های روان شناختی در سازمان ها ظهور و سقوط ملتها با افزایش و کاهش بهره‏وری ملی همبستگی دارد The Application of Psychological Findings in Organizations محمدتقی دلخموش   «تاریخ گواه آن است که ظهور و سقوط ملتها با افزایش و کاهش بهره‏وری ملی همبستگی دارد. تا زمانی که بهره‏وری سازمانها در حد بالا و بهینه نباشد، بهره‏وری ملی نیز […]

روان شناسی مدیریت مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛ که در ابتدا انسان ها درباره مدیریت چقدر می دانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است […]