دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

خبرگزاری فارس – «جایگاه فرهنگ از منظر قرآن و حدیث» بررسی شد کتاب «جایگاه فرهنگ از منظر قرآن و حدیث» که غلامحسین حیدری تفرشی آن را تالیف کرده توسط انتشارات حکمت و عرفان منتشر شده که موضوعات مرتبط در حوزه فرهنگ را بررسی می‌کند.

خبرگزاری فارس تبیین اندیشه‌های فرهنگی امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب در یک کتاب کتاب «منظومه فرهنگی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» که غلامحسین حیدری تفرشی آن را تالیف نموده توسط انتشارات حکمت و عرفان منتشر شده است.