دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

فایل تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود.

نظامهای اداری مدیریت تطبیقی پیشرفته – جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود.

  دانلود اسلاید شماره ۹ – روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

فــردریـک وینسلـو تیلـور…Frederick W. Taylor تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی پدر مدیریت علمی: «فردریک وینسلو تیلور» در سال ۱۸۵۶ در ژرمانتان، پنسیلوانیا در یک خانواده موفق پوریتانس، چشم به جهان گشود. والدین وی دوست داشتند او نیز مانند پدرش، یک وکیل شود.تایلور هر گونه اندیشه تناقض و کشمکش همه‌گیر بین سرمایه و کارگر را قبیح و زشت و ناپسند می‌دانست و […]

هنـــری فـــایـــول…Henri Fayol تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی   تاثیر فایول به عنوان نخستین کسی که مدیریت را بر مبنای برنامه‌ریزی و سازماندهی افراد، به صورت یک فرآیند سلسله مراتبی بالا به پایین تشریح کرد، مؤید جایگاه برتر او در میان دانشجویان و مدیران امروزی است. هنری فایول(Henri Fayol) هنری فایول ۱۸۴۱: تولد ۱۹۱۸٫ بازنشستگی ۱۹۲۵٫ درگذشت …تا حدود یک ربع […]