دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

فصل چهارم: قوت‌ها و ضعف‌ها و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود تحلیل وضعیت موجود قوت ها ضعف ها اقدامات بایسته (راهکارها)  

جهت مشاهده و دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود   پرسشهای  کتاب چالشهای مدیریت دولتی در ایران    

جهت مشاهده و دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود   دانلوود نمونه سوالات (فایل ورد)