دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

خلاصه کتاب: مدیریت منابع انسانی ( تاریخچه، ماهیت ) گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی برگرفته از: کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت     تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی: انقلاب صنعتی: منظور از انقلاب صنعتی، جانشین کردن ماشین به جای انسان در صنعت است. یکی از نتایج مستقیم انقلاب صنعتی، پیدایش کارخانه های بزرگ در جوامع صنعتی بود. با ورود ماشین به […]

خلاصه کتاب؛ کایزن- کلید موفقیت رقابتی ژاپن نویسنده: ماساکی ایمایی ترجمه: دکتر محمد حسین سلیمی دانشیار دانشکده صنعتی امیر کبیر تلخیص و تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی کایزن: کایزن بهبود پیوسته و مداوم، توأم با مشارکت همه افرادی است که در یک شرکت یا سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران)، بکار مشغولند. کایزن ، بهبود پیوسته و فزاینده یک فعالیت به منظور […]

خلاصه کتاب؛ مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت- انتشارات سمت تلخیص و گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی ماهیت مدیریت منابع انسانی، تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، انتخاب، اجتماعی کردن، آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش، حقوق و دستمزد و انضباط Human Resource Management Esfandiar saadat, ph.d مدیریت منابع انسانی فصل اول: ماهیت مدیریت منابع انسانی […]

خلاصه کتاب  مــدیــــریت بــازاریـــابـی (۱) نوشته: ابراهیمی، داوور ونوس، احمدروستا  انتشارات سمت تلخیص: مهدی یاراحمدی خراسانی M A R K E T I N G     M A N A G E M E N T By: Ebrahimi, Roosta, Venus ۱) شرکتها برای بدست آوردن بازار جهانی ابتدا هزینه ها را کنترل کردند. ۲) علت ناموفق بودن شرکتها عدم بهره گیری از […]

پنجاه روش جذب مشتری    بـرگـرفتـــه از کتاب پــاول.ر.تیــم   تلخیص و تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی     Customer and Marketing     جذب مشتری و شناخت روش های آن یکی از ارکان بازاریابی است.از این رو در این مجال پنجاه روش جذب مشتری بر گرفته از کتاب پاول.ر.تیم ارائه می گردد؛     الف:جذب مشتری ۱- با رفتاری قدرشناسانه و حاکی از […]

خلاصه کتاب  مــدیــــریت بــازاریـــابـی (۲) نوشته: ابراهیمی، داوور ونوس، احمدروستا  انتشارات سمت تلخیص: مهدی یاراحمدی خراسانی M A R K E T I N G     M A N A G E M E N T By: Ebrahimi, Roosta, Venus … ادامه بخش اول ۱۸۶) کیفیت بهینه: عبارت است از آن سطح از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان بدون […]