ترجمه از آیت الله مکارم شیرازی

با صدای حامد شاکرنژاد

شماره

نام سوره

پخش/ دانلود

تعداد آیات

جزء

1

سوره مبارکه فاتحه (حمد)

7

1

2

سوره مبارکه بقره

286

1 – 2 – 3

3

سوره مبارکه آل عمران

200

3 – 4

4

سوره مبارکه نساء

176

4 – 5 – 6

5

سوره مبارکه مائده

120

6 – 7

6

سوره مبارکه انعام

165

7 – 8

7

سوره مبارکه اعراف

206

8 – 9

8

سوره مبارکه انفال

75

9 – 10

9

سوره مبارکه توبه

129

10 – 11

10

سوره مبارکه یونس(ع)

109

11

11

سوره مبارکه هود (ع)

123

11 – 12

12

سوره مبارکه یوسف (ع)

111

12 – 13

13

سوره مبارکه رعد

43

13

14

سوره مبارکه ابراهیم (ع)

52

13

15

سوره مبارکه حجر

99

14

16

سوره مبارکه نحل

128

14

17

سوره مبارکه اسراء

111

15

18

سوره مبارکه کهف

110

15 – 16

19

سوره مبارکه حضرت مریم

98

16

20

سوره مبارکه طه

135

16

21

سوره مبارکه انبیاء

112

17

22

سوره مبارکه حج

78

17

23

سوره مبارکه مومنون

118

18

24

سوره مبارکه نور

64

18

25

سوره مبارکه فرقان

77

18 – 19

26

سوره مبارکه شعراء

227

19

27

سوره مبارکه نمل

93

19 – 20

28

سوره مبارکه قصص

88

20

29

سوره مبارکه عنکبوت

69

20 – 21

30

سوره مبارکه روم

60

21

31

سوره مبارکه لقمان

34

21

32

سوره مبارکه سجده

30

21

33

سوره مبارکه احزاب

73

21 – 22

34

سوره مبارکه سبأ

54

22

35

سوره مبارکه فاطر

45

22

36

سوره مبارکه یس

83

22 – 23

37

سوره مبارکه صافات

182

23

38

سوره مبارکه ص

88

23

39

سوره مبارکه زمر

75

23 – 24

40

سوره مبارکه مومن (غافر)

85

24

41

سوره مبارکه فصلت

54

24 – 25

42

سوره مبارکه شوری

53

25

43

سوره مبارکه زخرف

89

25

44

سوره مبارکه دخان

59

25

45

سوره مبارکه جاثیه

37

25

46

سوره مبارکه احقاف

35

26

47

سوره مبارکه محمد (ص)

38

26

48

سوره مبارکه فتح

29

26

49

سوره مبارکه حجرات

18

26

50

سوره مبارکه ق

45

26

51

سوره مبارکه زاریات

60

26 – 27

52

سوره مبارکه طور

49

27

53

سوره مبارکه نجم

62

27

54

سوره مبارکه قمر

55

27

55

سوره مبارکه الرحمن

78

27

56

سوره مبارکه واقعه

96

27

57

سوره مبارکه حدید

28

27

58

سوره مبارکه مجادله

22

28

59

سوره مبارکه حشر

24

28

60

سوره مبارکه ممتحنه

13

28

61

سوره مبارکه صف

14

28

62

سوره مبارکه جمعه

11

28

63

سوره مبارکه منافقون

11

28

64

سوره مبارکه تغابن

18

28

65

سوره مبارکه طلاق

12

28

66

سوره مبارکه تحریم

12

28

67

سوره مبارکه ملک

30

29

68

سوره مبارکه قلم

52

29

69

سوره مبارکه حاقه

52

29

70

سوره مبارکه معارج

44

29

71

سوره مبارکه نوح (ع)

28

29

72

سوره مبارکه جن

28

29

73

سوره مبارکه مزمل

20

29

74

سوره مبارکه مدثر

56

29

75

سوره مبارکه قیامت

40

29

76

سوره مبارکه انسان

31

29

77

سوره مبارکه مرسلات

50

29

78

سوره مبارکه نبأ

40

30

79

سوره مبارکه نازعات

46

30

80

سوره مبارکه عبس

42

30

81

سوره مبارکه تکویر

29

30

82

سوره مبارکه انفطار

19

30

83

سوره مبارکه مطففین

36

30

84

سوره مبارکه انشقاق

25

30

85

سوره مبارکه بروج

22

30

86

سوره مبارکه طارق

17

30

87

سوره مبارکه اعلی

19

30

88

سوره مبارکه غاشیه

26

30

89

سوره مبارکه فجر

30

30

90

سوره مبارکه بلد

20

30

91

سوره مبارکه شمس

15

30

92

سوره مبارکه لیل

21

30

93

سوره مبارکه ضحی

11

30

94

سوره مبارکه انشراح

8

30

95

سوره مبارکه تین

8

30

96

سوره مبارکه علق

19

30

97

سوره مبارکه قدر

5

30

98

سوره مبارکه بینه

8

30

99

سوره مبارکه زلزال

8

30

100

سوره مبارکه عادیات

11

30

101

سوره مبارکه قارعه

11

30

102

سوره مبارکه تکاثر

8

30

103

سوره مبارکه عصر

3

30

104

سوره مبارکه همزه

9

30

105

سوره مبارکه فیل

5

30

106

سوره مبارکه قریش

4

30

107

سوره مبارکه ماعون

7

30

108

سوره مبارکه کوثر

3

30

109

سوره مبارکه کافرون

6

30

110

سوره مبارکه نصر

3

30

111

سوره مبارکه مسد

5

30

112

سوره مبارکه اخلاص

4

30

113

سوره مبارکه فلق

5

30

114

سوره مبارکه ناس

6

30

 

منابع:

متن و ترجمه تهیه شده از نرم افزار نور(مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی)

فایل صوتی سوره های 1-37 و 39-113 از سایت تبیان

فایل صوتی سوره مجادله از سایت راسخون

 

بازگشت به صفحه اصلی