انگیزش و رفتار

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

انگیزش وتئوری های آن

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

هدایت و انگیزش

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

رفتار سازمانی

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

انگیزش

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

انگیزش

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :رضا جورابلی

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

اثربخشی سازمانی

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :جواد آذرنیا

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

ارتباطات اثربخش و تکریم ارباب رجوع

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :جواد آذرنیا

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

تدوین سیستم های تضمین اثربخشی دوره های آموزشی

نظر بدهید : ادامه...

فرستنده :جواد آذرنیا

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه شود

(ادامه مطلب…)

حق چاپ © 1996-2010 پاورپوینت های درسی. تمامی حقوق محفوظ است.
قالب iDream توسط Templates Next \ فارسی شده توسط اژدری | قدرت گرفته از وردپرس فارسی