دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

حضرت ابراهیم (ع) در خواب، ذبح فرزندش را مى بیند و پس از سه بار، این موضوع را با پسرش حضرت اسماعیل مطرح مى کند. اسماعیل این دستور الهى را با آغوش باز مى پذیرد و خود را براى اجراى آن آماده مى سازد. پس از مهیا شدن ابراهیم و اسماعیل جهت انجام امر خداوند، از جانب پروردگار، قوچى جهت قربانى فرستاده مى شود و این پدر و پسر از این آزمایش الهى، سربلند بیرون مى آیند. از آن پس روز دهم ذیحجه به عید قربان نام گذارى شده است.

موضوعات: مناسبات

ديدگاه خود را بيان کنيد