دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

سئوالات فصل سوم

۱-بینش یا بصیرت را تعریف کنید

ج:ص۸۴ ازاول سطر ۵تا ۳سطر مانده  به اخرصفحه

۲-تعا بیری مثل چشم انداز-دورنما-رویای سازمان وارمان چه رابطه ای

..با ب الیینش وبصیرت دارند؟؟؟

ج. ص۸۵ از سطر۵ الی سطر۱۵٫

۳-علت وضرورت داشتن چشم انداز

ج از سه سطر اخر ص۸۷ الی پایان سطر ۱۱ ص۸۸

ازشماره یک الی چهار

۴-از نظر محتوایی بصیرت باید شامل چه عناصری با شد؟؟؟؟

ج ۱۱سطر به اخرص۸۸الی دوسطراول ص۸۹

۵-ویژگی های بصیرت را بنویسید

ج از سطر چهارم ص۸۹ الی  اول بصیرت های اموزشی وپرورشی

۶– بصیرت های اموزشی وپرورشی رادر هزاره سوم فقط نام ببرید.

ج ص۸۹ الی ۹۱ (۱۶ مورد)

۷-سه عامل بنیادین.شرایط تدوین بصیرت را فراهم می سازند این سه عامل کدامند؟؟؟

ج ص۹۱ وص۹۲

۸- موانع اجرایی بصیرت کدامند؟؟؟ج ص۹۳ شش مورد اخر(بدون شماره)

۹-اهمیت بصیرت یا بینش یاچشم انداز در سازمان  چیست؟؟؟

ج ص۹۴ وص۹۵ پانزده مورد

۱۰-تفاوت برنامه  روزی بابرنامه ریزی ؟؟؟ج ص ۹۸

۱۱-ویژگی های اقدام یاعمل ؟؟ ج ص۹۹

۱۲-ویژگی های رهبری بصیر را بنویسید .ج ده خط اخر ص۱۰۰ وپنج خط اخر ص۱۰۱

۱۳- ویژگی های مدیریت آِینده نگر را بنویسیدازخط شش ص۱۰۱ تاپنج خط به اخرص مانده

۱۴- ویژگی های مشترک رهبری بصیرومدیریت آِینده نگر را بنویسید.

ج ص.۱۰۱– ۴–خط اخر صفحه وهشت خط اول ص۱۰۲

۱۵- تعارضات رهبری بصیرومدیریت آِینده نگر را بنویسید.ج ص ۱۰۲

۱۶- پیش نیاز انتقال به رهبری بصیر را بنویسید.ج ص۱۰۲ سه خط به اخرصفحه الی۹خط اول ص۱۰۳

۱۷- تفاوت بینش وبرنامه چیست بنویسید.ج ص۱۰۳ پاراگراف اخرالی

ص۱۰۴ سطوح بینش

۱۸-سطوح بینش را نام برده توضیح دهید .ج ص ۱۰۴واول ص۱۰۵

۱۹- مراحل تغیرنظام مند از نظام اموزش سنتی به نظام یادگیری فعال را بنویسید.ج ص۱۰۷از اول یک الی پایان شش

۲۰-عناصر کلیدی تغییررا نام بر ده .توضیح دهید .ج ص۱۰۷ از ۹ سطر به اخر صفحه الی ص۱۰۸ پایان شماره شش

 

سئوالات فصل چهارم

 

۱-ابزار های ضروری برای مدیریت از نقطه صفر را فقط نام ببرید

ج ازص۱۱۹ الی ص۱۲۲ (هیجده مورد)

 

============================================ 

 

 

اسراف کارترین مردم جهان را بشناسیم

مقدمه

اعداد و ارقام مربوط به میزان هدر دادن منابع در ایران به خوبی یکی از علل عدم توسعه واقعی و کیفی کشور را نشان می‌دهد؛ عاملی که صرفا بر عهده دولتمردان یا سیاست‌های نادرست آنان نیست، بلکه بیش از آن، زاییده نگرش مردم در زندگی فردی و اجتماعی است. رویکرد مردم به استفاده غیرمنطقی از منابع که به تدریج در خلال سالیان شکل گرفته است، به آسانی هم از بین نخواهد رفت، اما بررسی و یادآوری آن همواره تلنگری است برای اینکه حرکتی در جهت اصلاح آن از سوی مردم صورت بگیرد.جداولی که در پی می‌آید مروری است اجمالی بر فرهنگ مصرفی مردم ایران زمین.

مواد غذایی

۱- نان: مردم ما پرمصرف‌ترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه ۱۶۰ کیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است. میزان تولید نان در ایران ۲۵ میلیارد عدد است.

منطقه سرانه مصرف سالیانه نان (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۱۶۰ ایران ۶ برابر میانگین جهانی
جهان ۲۵

 

۲- تخم مرغ:

منطقه سرانه مصرف تخم مرغ (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۸ تا ۹ ایران یک‌سوم میانگین جهانی
کشورهای پیشرفته ۲۴

۳- شیر: براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه ۱۳۹ گرم است که فقط ۲۸ گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد؛ در حالیکه مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم باشد.

منطقه سرانه مصرف شیر (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۹۰ ایران یک‌سوم میانگین اروپا
اروپا ۳۰۰

 

 

۴- شکر:

منطقه سرانه مصرف شکر (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۳۰ ایران ۶ برابر میانگین جهانی
جهان ۵

۵- سویا:

منطقه سرانه مصرف سویا (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۵/۰ ایران یک‌بیستم میانگین جهانی
جهان ۱۰

۶- نوشابه: ایرانیان سالانه بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نوشابه استفاده می‌کنند. بنابراین از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران، رتبه اول جهان را داریم.

منطقه سرانه مصرف نوشابه (واحد لیتر) نسبت
ایران ۴۲ ایران ۴ برابر میانگین جهانی
جهان ۱۰

۷- نمک: میزان استاندارد مصرف نمک بین ۴ تا ۵ گرم در روز است؛ در حالی که ایرانیان بطور متوسط روزانه ۸ تا ۱۰ گرم نمک مصرف می‌کنند.

منطقه سرانه مصرف نمک در سال (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۶ ایران ۲ برابر میانگین جهانی
جهان ۳

۸- میوه و سبزیجات: ایران در تولید ۱۵ محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از ۴ درصد از میوه و مرکبات جهان را تولید می‌کند. اما مصرف سبزی و میوه در کشورمان کمتر از میزان استاندارد جهانی است. روزانه هر فرد باید حداقل ۴۰۰ گرم میوه و سبزی مصرف کند. سرانه مصرف در ایران ۱۰۰ گرم است.

منطقه سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۳۰ ایران یک‌چهارم میانگین جهانی
جهان ۱۲۰

۹- ماهی:

منطقه سرانه مصرف سالیانه ماهی (واحد کیلوگرم) نسبت
ایران ۷ ایران حدود یک‌سوم میانگین جهانی
جهان ۱۸

 

 

 

انرژی

۱- برق:

منطقه سرانه مصرف سالیانه (کیلووات) نسبت
ایران ۲۵۰۰ ایران ۳ برابر میانگین جهانی
جهان ۸۰۰

۲- آب:

منطقه سرانه مصرف روزانه (لیتر) نسبت
ایران ۳۰۰ ایران ۲ برابر میانگین جهانی
جهان ۱۵۰

۳- بنزین:

منطقه سرانه مصرف روزانه (لیتر) نسبت
ایران ۹۰ ایران ۶ برابر میانگین جهانی
جهان ۱۵

۴- گاز:

منطقه سرانه مصرف سالانه (مترمکعب) نسبت
ایران ۱۷۰۰ ایران ۳ برابر میانگین جهانی
جهان ۶۰۰

دارو

منطقه میانگین سرانه اقلام دارو در هر نسخه نسبت
ایران ۶ قلم ایران ۳ برابر جهان
جهان ۲ قلم

زمان مکالمه با تلفن (ثابت و همراه)

منطقه سرانه زمان مکالمه روزانه (دقیقه) نسبت
ایران ۴۰ ایران ۴ برابر میانگین جهانی
جهان ۱۰

ساعات کار

منطقه سرانه ساعات کار سالانه نسبت
ایران ۲۴۰۰ ایران ۵/۱ برابر میانگین جهانی
جهان ۱۹۰۰

ساعات کار مفید

منطقه سرانه ساعات کار سالانه نسبت
ایران ۳۰۰ ایران یک‌چهارم میانگین جهانی
جهان ۱۴۰۰

مطالعه

منطقه سرانه زمان مطالعه روزانه (دقیقه) نسبت
ایران ۱۸ ایران یک‌چهارم میانگین جهانی
جهان ۷۰

فضای سبز

منطقه میانگین سرانه فضای سبز مترمربع نسبت
ایران ۵ ایران یک‌سوم جهان
جهان ۱۵

فضای ورزشی

منطقه سرانه (متر مربع) نسبت
ایران ۶۱ سانتی متر مربع ایران یک‌سوم میانگین جهانی
جهان ۲ متر مربع

 

 

نتیجه‌گیری

استفاده درست از منابع، یکی از پیش‌شرط‌ های توسعه هر کشور است؛ اما ایرانیان بیش از هر ملت دیگری در هدر دادن منابع غذایی، انرژی و حتی وقت خود پیشتاز هستند.

 آنها براحتی منابع ملی خود را به مقدار قابل ملاحظه ­ای تلف می­کنند. مردم ایران بر خلاف تمام آموزه‌های دینی و علمی بدون هیچ اغراقی از اسراف‌کارترین مردمان جهان هستند.

 اسراف در این منابع به حدی است که مصرف سرانه آب، انرژی، دارو، نان و سایر مواد غذائی و صرف وقت برای انجام یک کار معین در ایران چند برابر استانداردهای جهانی است.

 این یک ادعای ساده و بدون استناد نیست. فرهنگ استفاده از مواد غذایی شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران ناسالم و غیر اقتصادی نباشد.

 به همین دلیل طول عمر ایرانیان، %۲۰ کمتر از میانگین جهانی بوده و حدود %۴۰ از مرگهای روزانه به دلیل سوء تغذیه میباشد.

در کشور ما از مجموع ۸۰۰ مرگ روزانه ۳۰۰ مورد مستقیماً به تغذیه نامناسب مربوط است.

همچنین هر فرد ایرانی حدود ۴ برابر میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می‌کند.

 آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید در ۸ سال گذشته، متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه، بیش از چهار قلم بوده و در حال حاضر نیز متوسط کشوری آن به ۳/۶ قلم (بیش از سه برابر میزان جهانی) رسیده است. با امید به تغییر در بینش و رفتار ما ایرانیان.

 

ديدگاه خود را بيان کنيد