دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

اطلاعات قرآنی

عروس قرآن : سوره الرحمن

بزرگترین سوره : سوره بقره

بزرگترین آیه : بقره / ۲۸۲

کلمه وسط قرآن : ولیتلطف /کهف / ۱۹

بزرگترین کلمه قرآن : فاسقیناکموه/ حجر / ۲۲

اولین سوره که نازل شد : علق

تعداد سوره های قرآن :  ۱۱۴

تعداد حزب قرآن : ۱۲۰

تعداد حروف قرآن : ۳۲۳۶۷۱

تعداد بسمله قرآن : ۱۱۴

سجده های مستحب قرآن : ۱۱ آیه

سوره ای که حرف  فا در آن نیست : سوره حمد

سوره ای که در تمام آیاتش کلمه  الله  است : مجادله

امیدبخش ترین آیه : قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله

قلب قرآن : سوره یس

کوچکترین سوره : سوره کوثر

کوچکترین آیه : طه

حرف وسط قرآن : تا

کوچکترین کلمه قرآن :با بسمله

آخرین سوره که نازل شد : نصر

تعداد جز قرآن : ۳۰ جز

تعداد کلمات قرآن :    ۷۷۴۳۷

تعداد آیات قرآن :  ۶۲۳۶

تعداد حروف مقطعه : ۷۱  در آغاز ۲۹ سوره

مهمترین آیه قرآن : آیه الکرسی

سوره ای که حرف  میم  در آن نیست : کوثر (به غیر از بسمله)

عدالت آمیزترین آیه : ان الله یامر بالعدل و الاحسان

ترس آورترین آیه : فمن یعمل مثقال ذره شراً یره

 

 

دانستنی‌هایی جالب از قرآن کریم
قرآن کریم، کتاب سعادت بشر و معجزه جاوید پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) است. در اینجا به دانستنی‌های جالبی از قرآن اشاره می‌کنیم.

آیا میدانید که … چهار عبارت قرآنی هست که در هر یک از آن‌ها، چهار تشدید متوالی وجود دارد:
۱٫ نسیّاً رَّبُّ السّماوات (مریم، ۶۴ و ۶۵)؛
۲٫ فی بحرٍ لُّجّیٍّ یَّغْشاه موج (نور، ۴۰)؛
۳٫ قولاً مّن رَّبٍّ رَّحیم (یس، ۵۸)؛
۴٫ ولقد زّیّنّا السَّماءَ (ملک، ۵)

آیا میدانید که … تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است.
آیا میدانید که … تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد.
آیا میدانید که … تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است.

آیا میدانید که … قرآن در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.

 

————————————————–
آیا میدانید که … تعداد ۱۹۲۵۳ عدد تشدید در قرآن بکار برده شده است.
آیا میدانید که … بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده، شیر می‌باشد.
آیا میدانید که … بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده، عسل می‌باشد.
آیا میدانید که … بزرگ‌ترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می‌باشد.
آیا میدانید که … کمترین حرفی که در قرآن بکار رفته، حرف (ظاء) می‌باشد.

 

————————————————–

آیا میدانید که … در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.
آیا میدانید که … آیه‏ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود، آیه ۹ سوره کهف می‌باشد.
آیا میدانید که … در آیه ۶ سوره مائده، مراحل وضو بیان شده است.
آیا میدانید که … حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که «بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت.
آیا میدانید که … حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود.

 

————————————————–
آیا میدانید که … بزرگ‌ترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می‌باشد.

آیا میدانید که … تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره‌های قرآن است.
آیا میدانید که … سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.
آیا میدانید که … سوره حمد دو بار بر پیامبر نازل شده، یک‌بار در مکه و یک‌بار در مدینه.
آیا میدانید که … سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

 

————————————————–

آیا میدانید که … حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت.
آیا میدانید که … پرنده‏ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می‌کرد، (هدهد) نام داشت.
آیا میدانید که … به حیوانی که از طرف خدا وحی شد، زنبور بود. (آیه ۶۸ سوره نحل)
آیا میدانید که … صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.
آیا میدانید که … رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

 

————————————————–
آیا میدانید که … سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.
آیا میدانید که … استاد محمود خلیل الحصری، اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
آیا میدانید که … قرآن دارای ۱۱۴ سوره است.
آیا میدانید که … قرآن دارای ۳۰ جزء است.
آیا میدانید که …  قرآن دارای ۱۲۰ حزب است.

آیا می دانید …قرآن دارای ۱۱۴ سوره است.

آیا می دانید ….قرآن دارای  ۶۲۳۶  آیه است.

آیا می دانید ….قرآن ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم دارد.

آیا می دانید ….قرآن دارای ۱۲۰ حزب می باشد.

آیا می دانید ….قرآن ۳۰ جز  دارد.

آیا می دانید ….بزرگترین سوره قرآن بقره است.

 

آیا می دانید ….کوچکترین سوره قرآن کوثر می باشد.

آیا می دانید ….بهترین آیه،  آیه الکرسی است.

آیا می دانید ….آیه  ۲۸۲ سوره بقره بزرگترین آیه قرآن است.

آیا می دانید ….عظیم ترین آیات  بسم الله الرحمن الرحیم می باشد.

آیا می دانید ….کوچکترین آیه قرآن  مدها متان  در سوره الرحمن  است.

آیا می دانید ….بهترین شب در قرآن  شب قدر است.

آیا می دانید ….بهترین ماه  در قرآن ماه رمضان  است.

آیا می دانید ….بهترین سوره قرآن  یس است.

آیا می دانید ….سوره حمد  به مادر قرآن معروف است.

آیا می دانید ….سوره فجر به سوره امام حسین (ع)  معروف است.

آیا می دانید ….بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده عسل میباشد.

آیا می دانید ….بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده است شیر می باشد.

آیا می دانید ….در قرآن مجید پانزده آیه سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن چهار آیه آن سجده واجب می شود وباید سجده کرد، یازده آیه دیگر سجده مستحبی است،یعنی اگر سجده نکنی هم اشکالی ندارد.
سجده های واجب
۱- آیه ۱۵ سوره سجده (الجُرُزْ و یا اَلْمَضاجِعْ)
۲- آیه ۳۷ سوره فصلت
۳- آخرین آیه سوره نَجم
۴- آخرین آیه سوره عَلَقْ.

 

 

آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است
آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد
آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است
آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است
آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد
آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد
آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.
آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد
آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد
آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است
آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است
آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدیه
آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است
آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است
آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.
آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است
آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.
آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود
آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت
آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت
آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل)
آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است
آیا میدانید : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.
آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.
آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.
آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است
آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است
آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است
آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است
آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است
آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است
آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است
آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است
آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است
آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است
آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است
آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است
آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است
آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است
آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد سجده های قرآن

در قرآن مجید پانزده آیه سجده دار وجود دارد که بعد از شنیدن یا خواندن چهار آیه آن سجده واجب می گردد، و بر یازده آیه دیگر سجده مستحبی است .
سجده های واجب

۱- آیه ۱۵ سوره سجده (الجُرُزْ و یا اَلْمَضاجِعْ)
۲- آیه ۳۷ سوره سجده (فصلت)
۳- آخرین آیه سوره نَجم
۴- آخرین آیه سوره عَلَقْ.
سجده های مستحب

۱- آخری آیه سوره اَعْراف ۲- آیه ۴۸ سوره نَحْل ۳- آیه ۵۸ سوره مَرْیم ۴- آیه ۷۷ سوره حَجْ ۵- آیه ۲۵ سوره نَمْل ۶- ایه ۲۱ سوره اِنْشقاقْ ۷- آیه ۱۵ سوره رَعْد ۸- آیه ۱۰۷ سوره اَسری ۹- آیه ۱۸ سوره حَجْ ۱۰- آیه ۶۰ سوره فُرقان ۱۱- آیه ۲۴ سوره (ص)
گردآوری و نگارش قرآن در زمان حیات پیامبر(ص)

پیامبر اسلام (ص) ــ به منظور صیانت نصوص قرآنی ــ علاوه براستمداد از نیروی حـافظه مـردم دستـور داد قرآن را بنویسند، وآنا نکه دست اندرکار نگارش قرآن بودند به “کتـّاب وحـی” نا مبردار بوده اند.
شمار این نویسندگان وحی به چهل و سه و یا چهل و پنج نفر بالغ می گردد که در زمان پیامبر اسلام (ص) به کتابت وحی اشتغال داشته اند.
لازم به ذکر ست که پنج نفر از کاتبان وحی که عبارت بودند از:
علی بن ابیطالب و زید بن ثابت و عبد‎‎الله بن مسعود و معاذ بن جبل و ا‏‏ُبّی بن کعب بیشتر افتخار حضور پیامبر را داشته اند و حضرت علی (ع) سرپرست و ناظر آنان بوده است.

گرد آوران قرآن

کسانی که به گرد آوری قرآن در زمان رسول اکرم (ص) اقدام کرده اند عبارتند از:
علی بن ابیطالب (ع)
معاذ بن جبل
زید بن ثابت
اُبَّی بن کعب
ابوزید ثابت بن زید بن نعمان

اولین گردآورنده قرآن

دراینکه چه کسی پس از وفات رسول خدا (ص) به جمع وتدوین قرآن وترتیب سُوَرآن قیام کرد ــ ازنظر محققان اهل سنت ــ اختلاف نظر وجود دارد. ولی آنچه علماء شیعه و اهل سنت اظهار کرده اند، و می توان ضمن آن به قدر متیقّن (به طور یقین) و جامعی دست یافت، این است که امیرالمومنین علی (ع) آغازگر تدوین قرآن بر حسب وصیت و سفارش پیغمبراکرم (ص) پس از رحلت آن حضرت بوده است.
سیوطی می نوسید: “از طریق ابن سیرین نقل شده است که گفت: علی (ع) هنگامی که پیامبر(ص) رحلت نمود، فرمود: سوگند یاد کردم که رداء برنگیرم جز برای نمازجمعه تا آنگاه که قرآن را جمع آوری نمایم، و درنتیجه موفق به جمع قرآن شده ام.”
سپس سیوطی پس از نقل این روایت، اضافه می کند:”پس از بیعت مردم با ابی بکر، علی (ع) در خانه خود نشست. به ابی بکرگفتند: علی (ع) نمی خواهد با تو بیعت نماید. ابی بکر، شخصی را نزد آن حضرت فرستاد، و به اوگفت: آیا بیعت با مرا مکروه می داری؟ علی (ع) فرمود: من دیدم که در کتاب خداوند (یعنی قرآن) چیزها یی افزوده می شود. پس با خود گفتم که جز برای نماز، ردا برنگیرم تا قرآن را جمع آوری کنم. ابی بکرگفت: کار شایسته ای را انجام داده ای.”
نظر عدهای ازمحدثان و محققان برآنست که مصحف علی (ع) به عنوان سپرده امامت به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) رسید و به تدریج به همان عنوان “میراث امامت” از امامی به امام دیگرمنتقل گشت، که سرانجام در اختیار آخرین و دوازدهمین امام شیعه قرار گرفت که پس از ظهورخود، آن را به مردم ارائه خواهند نمود.

جمع آوری قرآن در زمان خلفا

پس از رحلت پیامبر اسلام (ع) چون عده زیادی از قاریان و حافظان قرآن در جنگ یمامه (از نواحی شرق حجاز) که با مُسلمیه کذّاب صورت گرفت، به شهادت رسیدند، ابوبکر به زید بن ثابت سفارش جمع آوری قرآن را داد و در زمان عثمان به لحاظ اینکه قاریان بیشتر متکی به حافظه خود بودند و به دلیل فتح سرزمینهای جدید و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها که زبان غیرعربی داشتند.اختلاف در قرائت به وجود آمد و چـون قرآن بدون نقطه و حرکات و با خط کـوفی نوشته می شد، قرائـت آن برای همه میسّر نبود، در سال۳۰ هجری عثمان دستور داد، شورائی مرکب از ۱۲ نفر از قریش و انصار با نظارت زید بن ثابت تشکیل شود و با مراجعه به نسخه های قرآن موجود در شهرهای مختلف و تطبیق آنها با قرآنی که عثمان از حفصه همسر پیامبر گرفته بود، مجدداً قرآن را با کمال دقت با خط کوفی بنویسند. و بدین ترتیب عثمان مسلمین را بر یک قرائت وادار نمود و قرآنهای موجود امروز همان است که از روی نسخه عثمان گرفته اند. و یک نسخه از قرآن نامبرده در کتابخانه ملی پاریس مـوجود است. درنتیجه می توان گرد آوری قرآن را به سه دوره مشخص تقسیم کرد:
۱- زمان پیامبر اکرم (ص)
۲- دوره ابوبکر
۳- دوره عثمان
نوشت افزاری که معمولاً در ابتدا آیات قرآن را بر آن می نوشته اند

۱- اَقْتاب: درآن زمـان معـمولاً چوبهایی می ساختند که تقـریباً پهن و صاف باشد، و آن را جهت سـوار شدن بر پشت شتران می گـذاشتند. این چوبها به جهت قسمت صاف و مناسبی کـه داشت، گاهـی جهت نوشتن مطالب گوناگون از جمله بعضی از آیات قـرآن بـه کـار می رفته است که اینگونه چـوبها را اَقتـاب می گفته ا ند.
۲- اَکْتاف: جمع “کِتْف” به معنای استخوان شانه است در آن ادوار نیز گاهی این استخوانها را به گونه ای قرار می دادند که پس از خشک شدن آماده برای نوشتن باشد.
۳- حَریرْ: نـوعی پارچه بوده است که به جهت دوامی که داشته، آیـات قـرآن را روی آن می گذاشتند.
۴- رَق: نوعی برگ سفید یا پوست نازک و لطیفی بوده که از آن جهت کتابت قرآن استفاده می کرده اند.
۵- سِجِلْ: این کلمه به معنی عهدنامه وکتیبه است که قضات صورت دعاوی و احکام شرعیه را برآن می نوشتند.
۶- صُحُف: این هم یک نوع برگ نازک بوده که جهت نگاشتن و نویسندگی مفید و روی آن کتابت میکرده اند.
۷- عَسَبْ : این لغت به معنای چوب درخت خرما ست،که دارای برگهای پهن و مناسبی بوده است و جهت کتابت آیات و موارد دیگر از آن استفاده می کرده اند.
۸- قِرطاسْ: این واژه به معنای کاغذ است در آن ایام لوحه هایی ازکاغذ وجود داشته که در نگارش آیات خدا از آنها استفاده می کرده اند این لغت در قرآن نیز آمده است.
۹ – قَـلَمْ: این کلمه در چهار آیه از سُوَر قرآن بیان گشته و از آنجا که وسیله مهمی درآموزش و آموختن علوم و شناساندن هستی و جهان آفرینش است، خداوند تبارک و تعالی آن را با اهمیت شمرده و حتی به آن سوگند خورده است و سوره ای از سور قرآن را نیز به آن اختصاص داده است.
۱۰- مِداد: این لغت نیز بیانگر نوعی نوشت ابزار است به معنی مرکـّب که در قـرآن نیز ذکـر شده است.

نامهای قرآن

بعضی از دانشمندان بیش از ۹۰ نام برای قرآن ذکرکرده اند.
سیوطی به نقل از کتاب “البرهان” زرکشی می نویسد: قاضی شیذله پنجاه و پنج نام برای قرآن یاد کرده است که عبارتند از:
کِتابْ، مُبینْ، قُرآن، کَرِیمْ، نُور، هُدی، رَحْمَهْ، فـُرْقانْ، شِفاءْ، مَوْعِظَه، ذِکْر، مُبارَک، مَرفُوعَه،عَلـِّیٍ، حِکْمه، حَکیمْ، حَبْل، مُطَهَّره، صِراط، مُستَقیم، قَیّم، قَوْل، فَصْل، نَبَا، اَحْسَنَ الْحَدیثْ، مَثانی، مُتَشابِه، تَنْزیلْ، رُوح، وَحی، عَرَبّی، بَصائِر، صُحُف،بَیانْ، عِلم، حَقّ، مُکـَرَّمَه، هادی، عَجَب، تَذْکِرَه، عُروَهُ الْوُثـْقی، صدقْ، عَدْل، اَمْر، مُنادی، بشْری، مَجید، زَبُور، بَشیر، نَذیْر، عَزیز، بَلاغْ، قـِصَص، کـَلامْ و مُهَیْمِنْ.

قرآن درکلام معصومین (ع)

۱- عظمت قرآن:
قالَ رَسُولُ الله (ص): “فَضْلُ الْقُرآنِ عَلی سائِرِ الْکَلامِ کَفَضْلِ اللهِ عَلی خَلْقِهِ”
رسول خدا (ص) فرمود: برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خداوند است بر بندگانش.
۲- تعلیم و تعلّم قرآن:
قالَ رَسُولُ الله (ص): “خِیارُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَ عَلَّمَهُ”
رسول خدا (ص) فرمود: بهترین شما کسانی هستند که قرآن آموخته و به دیگران تعلیم می دهند.
۳- نگاه کردن به کلمات قرآن:
قالَ رَسُولُ الله (ص): “اَلنَّظَرُ فِی الْمُصْحَفِ مِنْ غَیْرِ قِراءَهٍ عِبادَهٍ”
رسول خدا (ص) فرمود: نگاه کردن به صفحات قرآن (حتی بدون خواندن آن) عبادت است.
۴- قرآن خواندن جوان:
قالَ الصّادق عَلَیْهِ السَّلامْ: “مَنْ قَرَاَ الْقُرآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُوْمِنٌ، اِخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ”
امام صادق (ع) فرمود: کسی که قرائت قرآن کند در حالی که جوان با ایمان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود.
۵- تاثیر قرآن خواندن:
قالَ رَسُولُ الله (ص): “اِنَّ الْقُلُوبُ تَصْدَءُ کَما یَصْدَءُ الْحَدیدُ فَقیلَ یا رَسولُ اللهِ ما جَلاءُها، قالَ: تَلاوهُ الْقُرْآنَ وَ ذِکْرُ الْمُوْتِ”
پیامبر (ص) فرمود: به درستی که دلها زنگ می گیرد، آنچنان که آهن زنگ می گیرد، عرض شد یا رسول الله (ص) جلای آن با چیست؟
فرمودند: تلاوت قرآن و یاد کردن مرگ است.
۶- عمل به دستورات قرآن:
قالَ رَسُولُ الله (ص): “ما امَنَ بِالْقُرآنِ مَنْ اِسْتَحَلَّ مَحارِمَهُ”
پیامبر (ص) فرمودند: ایمان نیاروده است به قرآن کسی که حلال بداند چیزهای را که قرآن حرام کرده است.
۷- تلاوت قرآن در خانه:
قالَ النَّبُی (ص): “نَوِّرُوا بُیُوتِکُمْ بِتِلاوَهِ الْقُرآنَ وَ لا تَتَّخِذُوها قُبُوراً کَما فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصاری، صَلُّو فِی الْکَنائِسِ وَ الْبِیَعِ وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُمْ فَاِنَّ الْبَیْتَ اِذا کَثُرَ فیهِ تَلاوَتُ القُرْآنِ کَثُرَ خَیْرَهُ وَ التِّسَعَ اَهْلُهُ وَ اَضاءَ لِاَهْلِ السَّماءِ”
پیامبر گرامی (ص) فرمود: نورانی کنید خانه های خودتان را با تلاوت قرآن و آن را قبرستان قرار ندهید کما اینکه یهود و نصار کردند، نماز در کلیساها و (کنیسه ها) خواندند و خانه های خود را معطل گذاشتند، پس به درستی که اگر زیاد شود تلاوت قرآن در خانه ای خیر و وسعت برای اهل آن زیاد می شود و می درخشد و به اهل آسمان نور می دهد، آنچنان که ستاره های آسمان به اهل زمین نور می دهد و می درخشد.
۸- فهم و درک قرآن:
قالَ عَلیٌ (ع): “مَنْ فَهِمَ الْقرآنَ فَسَّرَ جُمَلَ الْعِلْمْ”
علی (ع) فرمود: هر کس قرآن را بفهمد تمام علوم را تفسیر می کند. (در قرآن به تمام علوم اشاره شده است).
۹- احترام قرآن:
قال رَسولُ الله (ص): “مَنْ وَقَّرَ الْقُرآنَ فَقَدْ وَقَّرَاللهَ وَ مَنْ لَمْ یُوقَّرَ الْقُرآنَ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَهِ اللهِ، حُرْمَهُ الْقُرْآن عَلَی اللهِ کَحُرْمَهِ الوالِدِ عَلَی الْوَلَدْ”
رسول خدا (ص) فرمود: کسی که از قرآن تجلیل کند، از خدا تجلیل کرده و کسی که قرآن را تجلیل نکند به حریم خدا اهانت کرده، حرمت و قدر قرآن نزد خدا مانند برتری پدر بر فرزند است.
۱۰- کسانی که قرآن را به زحمت یاد می گیرند:
قالَ الصّادق (ع): “اِنَّ الَّذی یُعالِجُ الْقُرآنَ وَ یَحْفَظَه بَمِشّقهٍ مِنْهُ (قِلَّه حِفْظٍ) لَهُ اَجْرانْ”
امام صادق (ع) فرمود: کسی که کشش حافظه اش کم است و با مشقت قرآن را فرا می گیرد دو اجر دارد.
۱۱- قرآن و عترت:
قالَ رَسولُ اللهِ (ص): “اِنّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ: کتِابَ اللهِ وَ عِتْرَتی اَهْلَ بَیْتی لَنْ یَفْتَرِقا حَتّی یَرِدا عَلَیَّ الْحَوضْ”
رسول خدا (ص) فرمود: من در میان شما دو چیز سنگین و (گرانبها) به یادگار می گذارم: کتاب خدا و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند، تا با من نزد حوض کوثر ملاقات کنند سوره ای که «بسم الله » ندارد و علت این موضوع :
سوره نهم : توبه «برائت» چون «بسم الله» نشان امان و رافت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین و برداشتن امان است و در آن شمشیر است .
سوره ای که دو «بسم الله » دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه ۳۰ آغاز نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبا می نویسد .
اولین سوره ای که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد و محل آن : سوره «علق» در «غار حرا» در نزدیکی مکه
آخرین سوره ای که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد : سوره «نصر» در سال یازدهم هجری در شصت و سومین سال میلاد پیامبر (ص) در حجه الوداع .
اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب (حمد)
آخرین سوره قرآن : سوره ناس
طولانی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با ۲۸۶ آیه و ۶۲۲۱ کلمه سوره ای که «بسم الله » ندارد و علت این موضوع :
سوره نهم : توبه «برائت» چون «بسم الله» نشان امان و رافت است و سوره برائت ، بیزاری نسبت به مشرکین و برداشتن امان است و در آن شمشیر است .
سوره ای که دو «بسم الله » دارد : سوره بیست و هفتم : نمل یکی در آغاز و دیگری در آیه ۳۰ آغاز نامه ای که حضرت سلیمان به بلقیس ملکه سبا می نویسد .
اولین سوره ای که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد و محل آن : سوره «علق» در «غار حرا» در نزدیکی مکه
آخرین سوره ای که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد : سوره «نصر» در سال یازدهم هجری در شصت و سومین سال میلاد پیامبر (ص) در حجه الوداع .
اولین سوره قرآن : سوره فاتحه الکتاب (حمد)
آخرین سوره قرآن : سوره ناس
طولانی ترین سوره قرآن ازنظر تعداد آیات و کلمات و حروف : سوره بقره با ۲۸۶ آیه و ۶۲۲۱ کلمه
کوتاه ترین سوره قرآن از نظر تعداد کلمات و حروف : سوره کوثر با ۳ آیه (۱۰ کلمه و ۴۲ حرف)
بیشترین تعداد سوره ها : در جزء سی قرار دارد که ۳۷ سوره می باشد
محل آیه الکرسی : سوره بقره آیه ۲۵۵ تا ۲۵۷
تنها سوره ای که در تمام آیاتش کلمه مقدس «الله » ذکر شده است : سوره مجادله
تنها سوره ای که از زبان بندگان خداست : سوره حمد

 

تنها سوره ای که خواندنش در نمازها واجب است و هر مسلمانی حداقل باید روزانه ده بار آنرا بخواند : سوره حمد
تنها سوره ای که نامش در همان سوره هفت بار بکار رفته است : سوره نور
تنها سوره ای که ۷ سوگند پشت سر هم در آن سوره ذکر شده است : سوره شمس
تنها سوره ای که نام یک پیامبر ۲۵ بار در آن ذکر شده است : نام حضرت یوسف (ع) در سوره یوسف
تنها سوره ای که یک آیه در آن ، ۳۱ بار تکرار شده : سوره الرحمن ، آیه «فَبِاَیِّ الاءِ رِبِّکُما تُکَذِّبانِ »
تنها سوره ای که هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند :سوره انعام
تنها سوره ای که ۷۰ مورد نام خداوند در آن ذکر شده «غیر از کلمه الله» : سوره انعام
تنها سوره ای که اکثر آن مبارزه با انواع شرک و بت پرستی و بدعت است : سوره انعام
تنها سوره ای که بیشترین خطاب «یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا » در آن ذکر شده است : سوره مائده و ۱۶ مرتبه .(این خطاب در سوره بقره ۱۱ مرتبه امده است )
سوره های مکی وتعداد آنها : (بزرگترین سوره مکی : سوره شعراء با ۲۲۶ آیه و آخرین سوره مکی : سوره مطففین ) آیات و سوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و ۸۶ سوره می باشد « سیزده سال رسالت پیامبر اسلام (ص) در مکه »
سوره های مدنی و تعداد آنها : (بزرگترین سوره مدنی و اولین آن : سوره بقره با ۲۸۶ آیه و کوچکترین سوره مدنی : سوره نصر با ۳ آیه ) ایات و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده و ۲۸ سوره می باشد « رسالت پیامبر اسلام ده سال بعد از هجرت درمدینه ادامه داشت .»
سوره هایی که یک جا نازل شده اند : سوره های فاتحه الکتاب ، اخلاص ، کوثر ، تبّت «مسد» ، کافرون ، نصر ، بیّنه ، فلق و ناس ، ضحی ، عادیات ، مرسلات ، صفّ ، انعام ، بقیه سورههای قرآن به تدریج و به طور پراکنده نازل شده اند »
سوره هایی که با حروف مقطعه «حروف رمز» آغاز شده اند : ۲۹ سوره می باشند که سوره های شماره عبارتند از : ۲-۳-۷-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۹-۲۰-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۶-۳۸-۴۰-۴١-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۵۰-۶۸
اولین سوره قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره بقره
آخرین سوره در قرآن که حروف مقطعه دارد : سوره قلم
تنها سوره ای که با کلمه «سوره» آغاز می شود : سوره نور
سوره ای که به پاکدامنی و عفت و مبارزه با آلودگی ها معروف است : سوره نور
سوره ای که سه نام از نام های قیامت (حاقّه ، واقعه ، قارعه) که هر سه نام سوره هم هستند در آن ذکر شده است : سوره حاقّه
سوره ای که هنگام نزول ، پیامبر اسلام (ص) فرمودند این سوره مرا پیر کرد : سوره هود
سوره ای که به نام یکی از اصول دین است : سوره توحید
سوره ای که به نام یکی از فروع دین است : سوره حج
بلندترین کلمه قرآن «فَاَسقَیناکُمُوهُ» در این سوره است : سوره حِجر
بلندترین آیه در این سوره است (آیه ۲۸۲ معروف به آیه دَین) سوره بقره
توصیف جالبی از خدا در این سوره است «از زبان ابراهیم» : سوره شعراء«آیات ۷۸ تا ۸۲»
سوره ای که تمام حروف عربی (۲۸ حرف ) در آن جمع است : سوره فتح ، آیه ۲۹ –سوره آل عمران ، آیه ۱۵۴
کلمه وسط قرآن در این سوره است : سوره کهف ، آیه ۹ ، کلمه « وَلیَتَلَطَّف »
تنها سوره ای که در آن آیه ای است که در بین پیامبران فقط به پیامبر اسلام (ص) می فرماید که پیامت سنگین است : سوره مزّمّل ، در آیه ۵ « اِنّا سَنُلقی عَلیکَ قَولاً ثقیلاً »
تنها سوره ای که بیشترین تعداد سوگندها در آن است : سوره شمس ، دارای ۱۱ سوگند
تنها سوره ای که بیشترین تعداد کاربرد کلمه قرآن را دارد :سوره اسراء که کلمه قرآن ۱۱ بار در آن ذکر شده است .
داستانی ترین سوره قرآن در درجه اول : سوره نوح است که صد در صد آیات راجع بهداستان حضرت نوح (ع) است
داستانی ترین سوره قرآن در درجه دوم : سوره یوسف است که ۸۸% آن مربوط داستان حضرت یوسف (ع) است .
بیشترین تعداد آیه مربوط به داستان پیامبران الهی سوره های قرآن :۱۷۶ آیه از سوره شعرا (سوره شعراء با ۲۲۶ آیه بزرگ ترین سوره از نظر تعداد آیات بعد از سوره بقره می باشد )
سوره هایی که با خطاب « یا ایّها النّاس » شروع می شوند : سوره نساء در ۱۵ جزء اول قرآن که آیه اول این سوره توضیح «توحید» است . سوره حج در ۱۵ جزء دوم قرآن که آیه اول این سوره توضیح «معاد» است .
اولین سوره ای که به صورت علنی و آشکار در مکه توسط پیامبر اسلام (ع) مطرح شد : سوره نجم
پر تکرار ترین کلمه از جمله گروه کلماتی که در سوره ها بکار رفته کلمه مبارک «الله» است که بیشتر از سایر کلمات در سوره های زیر بکار رفته است(تقریباً در ۴۰ درصد سوره های قرآن که ۴۵ سوره را شامل می شود ) سورههای : بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، انعام ، انفال ، توبه ، یونس ، رعد ، ابراهیم ، نحل ، حج ، نور ، نمل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، احزاب ، فاطر ، صافّات ، زُمر ، غافر ، شوری ، جاثیه ، احقاف ، محمد (ص) ، فتح ، حجرات ، حدید ، مجادله ، حشر ، ممتحنه ، صفّ ، جمعه ، منافقون ، تغابن ، طلاق ، تحریم ، نوح ، جنّ ، مزّمّل ، بروج ، نصر ، اخلاص
تنها سوره ای که در روایات به نام یکی از امامان معصوم (ع) معروف است : سوره فجر است که در روایت امام صادق (ع) به سوره حسین بن علی (ع) معروف است.
سوره هایی که با سوگند آغاز شده اند : ۱۵ سوره : صافّات ، ذاریات ، طور ، نجم ، مرسلات ، نازعات ، بروج ، طارق ، فجر ، شمس ، لیل ، ضُحی ، تین ، عادیات ، عصر .
اولین قسم قرآن از سوره صافّات شروع می شود .
در پنج سوره بعد از حروف مقطعه که سرآغاز آن سورهها هستند بلافاصله قَسم ذکر شده است که عبارتند از سوره های : ص ، ق ، ن ، یس ، زخرف ، دخان
در دو سوره نیز سوگند را به صورت جمله خبری بیان کرده : سوره قیامه و سوره بَلد .
سوره هایی که سجده واجب دارند : «احکام و ذکر آن » : در ۴ سوره قرآن سجده واجب وجود دارد : ۱- آیه ۱۵ / سجده ، ۲ – آیه ۳۷ / فصّلت ، ۳- آیه آخر سوره نجم ۴- آیه آخر سوره علق .
اگر کسی این آیات را بخواند یا بشنود پس از تمام آیه یا در صورت فراموشی ، هر وقت یادش بیاید واجب است سجده کند و در سجده بگوید : «ذکر سجده واجب » لا اِلهَ اِلَّا اللهُ حَقّاً حَقاً ، لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ایماناً وَ تَصدیقاً ، لا اِلهَ اِلَّا اللهُ عُبوُدِیَّتاً وَ رِقّاً ، سَجَدتُ لَکَ یارَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً ، لا مُستَکبِراً وَ لا مُستَنکِفاً بَل اَنَا عَبدٌ ذَلیلٌ خائِفٌ مِسکینٌ مُستَجیرٌ .
سوره هایی که سجده مستحب (مندوبه) دارند : در ۱۱ سوره : ۱- آیه آخر سوره اعراف ، ۲- آیه ۱۵ / رعد ، ۳- آیه ۴۸ / نحل ، ۴- آیه ۱۰۷ / اسراء ، ۵- آیه ۵۸ / مریم ، ۶- آیه ۱۸ / حجّ ، ۷- آیه ۷۷ / حجّ ، ۸- آیه ۶۰ / فرقان ، ۹- آیه ۲۵ / نمل ، ۱۰- آیه ۲۴ / ص ، ۱۱- آیه ۲۱ / انشقاق

ديدگاه خود را بيان کنيد