دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

کتاب دولت، ملت همدلی و همزبانی توسط انتشارات حکمت و عرفان در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

 

کتاب دولت ملت همدلی و همزبانی

شناسنامه کتاب دولت ملت همدلی و همزبانی

 

موضوعات: کتاب ها

ديدگاه خود را بيان کنيد