دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

g4

 

به نام آفرینشگر لوح و قلم

 

 

با اهدای سلام و ادای احترام

دو فریضه مهم «امر به معروف» و «نهی از منکر» در سیر مترقیانه و مسیر زمانه نقشی بنیادین و تحول آفرین دارد. پویایی اندیشه های دینی و انسانی در جوامع در گروی نوع نگرش افراد آن جامعه نسبت به رویدادهای مثبت و منفی در همان جامعه است. افراد حساس و مسئولیت پذیر کمترین زشتی و بی عدالتی را در عرصه اجتماع برنمی تابند و در برابر آن حساسیت نشان می دهند. با کژی ها و ناراستی ها می ستیزند و دنیای زیباتری می سازند.

به منظور تبیین وحیانی منکرات ما بر آن شدیم تا با سیری پژوهشگرانه در کلام آسمانی وحی مفاهیم گوناگون منکرات را در لابه لای آیات بکاویم و پاسخ های روشنگر را بیابیم.

کتاب حاضر رهاورد پژوهش ما درباره این موضوع حیاتی است.

از جناب عالی و همه عزیزان پژوهشگر و فرزانگان دانشور استدعا داریم این کتاب را با دیده نقادی بنگرید وارزیابی ها را برایمان بنگارید.

اینک ضمن ارسال یک نسخه از این اثر تحقیقی از حضرت عالی و همه اهالی قلم و اندیشه تقاضامندیم که با مطالعه موشکافانه و ارزیابی کنجکاوانه و با نگاه نقاد و ذهن وقاد خود ما را در جهت غنای بیشتر و پویش راه روشن تر یاری فرمایید.

برگ های سبز این کتاب چشم های کنجکاو شما را به میهمانی سرخ واژه ها فرامی خواند . این دفتر نه برترین آرمان ما، که بالاترین حاصل توان ماست.

چشم انتظار رهنمودهای رهگشا و نقدهای پربهای شما هستیم.

 

در کسب رضای حق موفق باشید

 دکتر غلام حسین حیدری

موضوعات: تالیف, کتاب ها

ديدگاه خود را بيان کنيد