دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

691

آیا تازه به سمت مدیریت پا نهاده اید و مبهوتید از اینکه نمی دانید کدام کارمند را برای کدام بخش انتخاب کنید ؟ این مقاله رهنمود هایی برای یک انتخاب شایسته به شما می دهد .

کارمندان جدید برای کدام بخش مناسبند؟ البته بهتر است با خواندن این مقاله صرفا لبخند بزنید و به خودتان نگیرید .

برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

۴۰۰ عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از ۶ ساعت بازگردید.

سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:

 • اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.
 • اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.
 • اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.
 • اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.
 • اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.
 • اگردر حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.
 • اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید.
 • اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید.
 • اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.
 • اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید .
 • اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.
 • اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید.
 • جاِیگاه شما در شرکت تان کجاست؟

 

منبع: تبیان

موضوعات: طنز مدیریت

ديدگاه خود را بيان کنيد