دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

هفت سین مدیران

طرح و ارائه:  مهدی یاراحمدی خراسانی

 

هفت سین مدیران

 

طرح و ارائه:  مهدی یاراحمدی خراسانی

 

مدیران باید مفاهیم، ویژگی ها و کاربرد هفت سین را بدانند:

 

 

۷ ORDER FOR MANAGERS:

 

DESIGN BY: MAHDI YARAHMADI KHORASANI

mahdiyarahmadi@gmail.com

ردیف

سین

توضیح

ORDER

NO

۱

ساختار

هر مدیری می بایست نسبت به شناخت ساختار سازمانی مطابق با ویژگی های سازمان تحت مدیریت خود اهتمام ورزد.

STRUCTURE

۱

۲

سلسله مراتب

شناخت سلسله مراتب و اصول مترتب بر آن و اشاعه و آموزش  آن در سازمان برای مدیران واجب است.

HIERARCHICAL

۲

۳

سازماندهی

مدیران باید شیوه های تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان را به منظور کسب اهداف سازمانی بدانند. که این فرآیند در واقع مفهوم سازماندهی است.

ORGANIZE

۳

۴

سامانه

داشتن تفکر سیستمی ضرورتی انکار ناپذیر برای مدیران می باشد. بکارگیری سیستم های مطابق با شأن ونیاز سازمان برای مدیران مهم است.

SYSTEM

۴

۵

سکوت

اگر خرد ده مرحله داشته باشد نه مرحله ی آن سکوت است. خیلی از مواقع مدیران با سکوت به موقع زمینه های موفقیت را فراهم می سازند.

SILENCE

۵

۶

سپاسگزاری

تشکر و سپاسگزاری به موقع از کارمندان و مرئوسین ضمن افزایش انگیزش آن ها زمینه های تعالی سازمان را فراهم می سازد.

THANKSGIVING

۶

۷

سخت کوشی

کوشش و تلاش و پیگیری های مجدانه ضامنِ انکار ناپذیر دستیابی به موفقیت در زندگانی است.

WORKINH HARD

۷

 

ديدگاه خود را بيان کنيد