دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

به اطلاع می رساند تنها تکالیفی بررسی خواهند شد که موارد زیر در آنها رعایت شده باشند.

 

۱- در عنوان ایمیل حتما نام دانشجو و شماره دانشجویی قید گردد.

۲- نام تمام فایل ها عدد باشد (۱,۲,۳,…)

۳- در متن ایمیل ضمن مشخص کردن گروه و کلاس، نام اسلاید های ارسالی را مقایل شماره آنها تایپ کنید.

 

 

** در صورتی که موارد فوق رعایت نگردد تکالیف بررسی نخواهند شد**

 

ديدگاه خود را بيان کنيد