دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

هر چند قرآن کریم از حوادث آینده‌، خبرهایی را ارائه کرده است مانند: اخبار از عدم توانایی برآوردن مانند قرآن کریم‌، در آیات تحدی (اسرأ،۸۸) و خبر از غلبه سپاهیان روم (روم‌،۳ـ۱) و آیات دیگری که عبارتند از: “انفال‌، ۸؛ حجر، ۹۵؛ صف‌، ۹؛ قمر، ۴۵؛ تبت‌، ۲…”  ولی باید توجه کرد که قرآن کریم کتاب غیب گویی نیست بلکه کتاب هدایت و انسان سازی است و پیش گویی‌های مذکور نیز در همین راستا می‌باشد.(ر.ک‌: پیام قرآن‌، آیه الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج‌، ص ۲۷۵ـ۳۰۵، دارالکتب الاسلامیه ، اعجاز قرآن‌، دکتر سید رضا مؤدّب‌، ص‌، انتشارات احسن الحدیث ، مجله حوزه‌، شماره ۷۰ـ۷۱، دفتر تبلیغات اسلامی‌.)

موضوعات: اعجاز قرآن

ديدگاه خود را بيان کنيد