دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

رایانه تجزیه گر ندارد، مگر آن که با عقل بشر هوش مند شده باشد، تا در مواقع لازم به انسان پس دهد.البته رایانه به کمک منابع الکترونیکی که دارد، از بهترین وسیله هایی است که موجب سرعت در بازیابی اطلاعات می شود. در کمیت و کیفیت برتری خود را نسبت به نوشته ها و آثار قلمی ثابت کرده است . یک دیسکت کوچک می تواند انباری از اطلاعات شود که حتی فراتر از یک یا چند کتاب خانه باشد. این پیشرفت ، ره آورد تلاش و به کاربستن هوشی است که بشر از آن برخوردار است .

قرآن کتاب آسمانی و معجزهء جاویدان پیامبر اسلام است . قرآن کتابی است که از دست تصرف بشر مصون ومحفوظ بود، خداوند آن را حفظ کرده است . قرآن می فرماید: .(۱)یکی از معانی حفظ آن است که بشر نتواند آن را از بین برد یا دست در آن برد و یا مشابه سازی کند.

اما مطلبی که در سؤال آمده است ، موضوعی نیست که رایانه به تازگی آن را کشف کرده باشد. قرآن چنین می فرماید: .(۲)

این آیه و آیات مشابه ، بهترین گواه برای آن است که قرآن به دست بشر به وجود نیامده وگرنه در میان اعراب صدر اسلام و تا به امروز، افراد فصیح و بلیغ فراوانی پا به عرصهء وجود گذاردند و می توانستند اثری خلق کنند که شگفت آور باشد، مثل اشعاری که شاعران ممتاز و برتر عرب و عجم ، چون فرزدق و حافظ سرودند و اکنون ، چون اثری جاودانه بر تارک تاریخ می درخشد. در بحث اعجاز قرآن ، چه از نوع بیانی و عددی و چه علمی و رقمی ،مطالب مبسوطی وجود دارد که باید به کتاب های مربوطه مراجعه و پاسخ مورد نیاز را دریافت کرد.(۳)

پـاورقی

۱٫حجر (۱۵ آیهء ۹

۲٫اسراء (۱۷ آیهء ۸۸

۳٫ر،ک : بهاءالدین خرم شاهی ، دانش نامهء قرآن ، ج اوّل ، ص ۲۴۷ـ

موضوعات: اعجاز قرآن

ديدگاه خود را بيان کنيد