دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

به کار رفتن ضمایر جمع در قرآن در مورد افعال خداوند به دو جهت است:

 

۱- یا به جهت تکریم و تعظیم است؛ چرا که ضمیر جمع در رساندن عظمت و بزرگی فاعل، بلیغ‏تر است.

۲- و یا به جهت نظر به اسباب و علل است؛ چون خداوند در این جهان از طریق مجموعه اسباب و علل کارها را به انجام می‏رساند. از این‏رو در این گونه موارد ضمایر به صورت جمع آمده است.

 

ديدگاه خود را بيان کنيد