دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

یشاقّ فعل مضارع است از باب مفاعله و اگر عامل خارجی بر سر آن در نیاید باید آخر آن مضموم باشد ولی چنانچه برخی از اسماء یا حرف شرط بر سر آن درآیند مکسور می‏شود زیرا اسماء یا حروف شرط فعل مضارع را جزم می‏دهند و هنگامی که یشاق مجزوم شد التقاء ساکنین می‏شود از این رو کسره می‏گیرد و گاهی یشاق و گاهی یشاقق گفته می‏شود و این کلمه از شق است که در اصل شقق بوده است.

 

ديدگاه خود را بيان کنيد