دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ

الف) آیه مذکور از سورهء حج (۲۲ آیهء ۴۵می باشد. اعراب و حرکات آن را از روی قرآن مشخص نمایید.

ب) وجه اِعرابی و نقش کلمات

۱٫ کأیّن  می تواند در موضع نصب باشد تا مفعول مقدم قرار گیرد.

می تواند محلاًّ مرفوع باشد تا مبتدا باشد.(۱)

۲٫ أهلکناها فعل (متعدی از باب افعال ) و فاعل آن ضمیر بارز متکلم مع الغیر (نا)، ضمیر بارز، مفعول و مرجع آن می باشد.

اگر بنابر ابتدائیت محلاًّ مرفوع باشد، در موضع رفع قرار دارد تا خبر آن باشد.

۳٫ بئرٍ عطف به و مجرور است . مفهومش این است (۲) که چه بسیار چاه پر آب که صاحبانشان از بین

رفتند و آب آن به یغما رفت .

ج ) تفسیر

چه بسیار چاه های پر آبی که صاحبانش نابود و آبهایش در زمین فرو رفته بود و معطل و بی مصرف ماندند. نه کسی از آن هاآبی می کشد و نه تشنه ای از آن سیراب می گردد.

در روایاتی که از طرق اهل بیت  به ما رسیده ، جملهء به علما و دانشمندانی که در جامعه تنهامانده اند و کسی از علومشان بهره نمی گیرد، تفسیر شده است .

از امام موسی بن جعفر(ع)در تفسیر جملهء می خوانیم  .

این تفسیر در حقیقت نوعی از تشبیه است ، همان گونه که حضرت مهدی (عج)و عدالت عالمگیر او در روایات به آب جاری تشبیه شده است . یعنی هنگامی که امام در مسند حکومت قرار گیرد، همچون قصر رفیع محکمی است که از دور و نزدیک دیده ها را به خود جلب می کند و پناهگاهی برای همگان است ، اما هنگامی که ازمسند حکومت دور گردد و مردم اطراف او را خالی کرده ، نااهلان به جای او بنشینند، به چاه پرآبی می ماند که به دست فراموشی سپرده شود. نه تشنه کامان از آن بهره می گیرند و نه درختان و گیاهان با آن پرورش می یابند.(۳)

پـاورقی ها

۱٫ابی البقاء، عبدالدین الحسین بن عبداللّه العکبری ، املاء ما منّن به الرحمن ، ج ۲ ص ۱۴۵

۲٫، طبرسی ، مجمع البیان ، ج ۷ ص ۸۸

۳٫ناصر مکارم شیرازی و همراهان ، تفسیر نمونه ، ج ۱۴ ص ۱۲۶

 

ديدگاه خود را بيان کنيد