دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

وب سایت شخصی دکتر غلامحسین حیدری تفرشی

پاسخ:

تحریف در لغت به معنای تغییر، تبدیل، انقلاب، سرنگونی و واژگونی و انحراف سخن و یا چیزی دیگر، از حالت و وضع خود می باشد.در مورد قرآن وقوع تحریف ممکن است به دو صورت فرض شود؛ در فرض نخست، تحریف به معنای افزودن کلمه و یا جمله ای به قرآن به گونه ای که معنای قرآن تغییر پیدا کند؛ که تحریف به این معنا به اتفاق همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی در قرآن واقع نشده است و به طور قطع و یقین، قرآنی که امروزه در دسترس ما قرار دارد همان وحی الهی و کلام خداست و هیچ کسی نتوانسته حتی جمله ای بر آن بیفزاید. به عبارت دیگر مصونیت قرآن از تحریف به این معنا، از ضروریات اسلام است،

آیه ای بر پیامبر نازل شده ولی به هنگام تدوین و گردآوری قرآن ثبت و ضبط نشده باشد و یا در گذر زمان از قرآن حذف شده باشد؛ چنین تحریفی نیز از دیدگاه اکثر عالمان و اندیشمندان شیعه و سنی برای قرآن رخ نداده است یعنی قرآن مجید از این جهت نیز مصون و محفوظ است،

 دلایل عدم تحریف قرآن کریم فراوان است که برای رعایت اختصار، به چهار مورد از آن اشاره می شود:

 چنین نقشی داشته باشد که از دستبرد بشر و کم و زیاد شدن محفوظ بماند؛ از این رو خداوند متعال خود، وعده پاسداری و حفاظت قرآن را داده است: (انّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَ انّا لَهُ لَحافِظُونَ)؛بی تردید، ما قرآن را نازل کرده ایم و نگهبان آن خواهیم بود،

 می فرماید: (… وَ اِنَّهُ لْکِتابٌ عَزیزٌ لایَأتیهِ الباطِلُ مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ و لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیم حَمید)؛و به راستی آن کتابی ارجمند است، از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید. قرآن فرستاده خداوند درست کردار ستوده است،

 با عشق فراوان به حفظ قرآن می پرداختند و بسیاری از آنها حافظ بخشی از قرآن و یا تمام قرآن بودند.از سوی دیگر مسلمانان با دغدغه و وسواس فراوان به جمع آوری و تدوین قرآن کریم پرداختند و تا یقین پیدا نمی کردند که آنچه تلاوت می شود قرآن است آن را نمی نوشتند.

 در حقیقت هیچ پدیده تاریخی مانند قرآن بدین پایه از تواتر نرسیده است. و بدین ترتیب وعده الهی برای حفظ قرآن، تحقق پذیرفت».به طور کامل روشن است که هر کتابی در طول زمان همواره در این حد، مورد توجه و مراقبت باشد، از تحریف و تغییر مصون و محفوظ خواهد ماند.

 از من به آن متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد، قرآن – کتاب خدا – که همچون ریسمانی از آسمان تا زمین امتداد یافته و عترتم – خاندانم – . این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر به من ملحق شوند، پس بنگرید در نبود من چگونه با آنها رفتار می کنید!

 روشن است در این روایات پیروی از کتاب خدا و عترت تا روز قیامت بر مسلمانان واجب شده است و وجوب پیروی از قرآن در صورتی موجه می باشد که قرآن از تحریف مصون و محفوظ مانده باشد چون در غیر این صورت قرآن از اعتبار و حجیت ساقط شده و پیروی از آن اطمینان آور نیست،

اسلام به ما دستور داده اند که برای شناخت و تمییز روایات صحیح از روایات مجهول آنها را به قرآن عرضه کنیم و روشن است که قرآن در صورتی می تواند معیار کامل برای تشخیص احادیث صحیح از احادیث مجهول باشد، که نه چیزی برآن افزوده و نه چیزی از آن کاسته شده باشد، رابطه با بخش آخر پرسش، نیز می توان گفت بیشتر علمای اهل سنت نیز مانند شیعه تحریف قرآن را نپذیرفته اند و به مصونیت قرآن از تغییر و تحریف اعتقاد دارند و اگر چه روایاتی در منابع شیعه و سنّی مبنی بر تحریف قرآن یافت می شود ولی اکثر علما آنها را نپذیرفته اند،

 موضوع صیانت قرآن کریم از تحریف، در یکی از همایش های علمی – تحقیقی مورد بحث و بررسی علمای شیعه و سنی قرار گرفته است. در مصوبات این همایش با اتفاق نظرعلمای شیعه و سنی چنین آمده است:

 ۱- نسبت دادن تحریف قرآن از سوی هر یک از فرق اسلامی به فرقه دیگر به نفع هیچ یک از مذاهب اسلامی نبوده و تهدیدی جدّی برای اسلام و مسلمین است،

 ۲- از آنجا که اعتقاد به تحریف، با مخدوش شدن قرآن مجید – یعنی محکم ترین سند معارف اسلامی – برابر است؛ وظیفه علمای اسلام است که با تمام توان از دامن زدن به این مطالب خودداری کرده و از تبلیغات ناروای دیگر جلوگیری نمایند،

 ۳- روایات موجود در کتب شیعه و اهل سنّت که برخی، از آنها تصور تحریف دارند به هیچ وجه بر تحریف قرآن دلالت نداشته و برای هیچ فرد مسلمان حجت نبوده و نزد همه عالمان شیعه و سنی فاقد اعتبار است.

 ۴- به دانشمندانی که این قبیل روایات، در کتاب های آنان نقل شده نمی توان قول تحریف نسبت داد زیرا نقل روایاتی دلیل قبول مفاد آن نیست، آنچه مهم است معتقدات رسمی مذاهب است.

موضوعات: نزول قرآن

ديدگاه خود را بيان کنيد